ag亚游国际

评新三国,古典文学之贾谊新书

评新三国,古典文学之贾谊新书

怀王问于贾君曰:“人之谓知道者先生,何也?”贾君对曰:“此博号也。大者在人主,中者在卿大夫,下者在大老粗之士。乃其正名,非为先生也,为先...

发布日期:2019-09-30 17:17:30 详细>>

古典历史学之贾太傅新书

古典历史学之贾太傅新书

铜布于下,为天下菑,何以言之?铜布于下,则民铸钱者,大致必杂石鈆铁焉,黥罪日繁,此一祸也。铜布于下,伪钱无止,钱用不相信,民愈相疑,此二...

发布日期:2019-09-30 17:17:30 详细>>

古典文学之贾谊新书,翻译及赏析

古典文学之贾谊新书,翻译及赏析

满世界有瑰政于此,予民而民愈贫,衣民而民愈寒,使民族音乐而民愈苦,使民知而民愈不知避县网,甚可瑰也。今有玮术于此,夺民而民益富也,不衣民...

发布日期:2019-09-30 17:17:30 详细>>

古典文学之贾谊新书,古典文学之礼记

古典文学之贾谊新书,古典文学之礼记

昔西伯昌使太公望傅世子发。世子嗜鲍鱼,而太公弗与,曰:“礼,鲍鱼不登于俎,岂有非礼而能够养世子哉?”常常之室,无奥剽之位,则父亲和儿子不...

发布日期:2019-09-30 17:17:30 详细>>

古典历史学之贾长沙新书

古典历史学之贾长沙新书

法使满世界公得顾租铸钱,敢杂以铅铁为她巧者,其罪黥,然铸钱之情,非殽鈆铁及石杂铜也,不可得赢,而殽之甚微,其利甚厚,名曰顾租公铸法也,而...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

古典管法学之贾生新书

古典管法学之贾生新书

古之正义,东西南北,苟舟车之所达,人迹之所至,莫不率服,而后云天子。德厚焉,泽湛焉,而后称帝。又加美焉,而后称皇。今称号甚美,而实不出长...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

梁惠王章句下,古典文学之贾谊新书

梁惠王章句下,古典文学之贾谊新书

王者之法,民三年耕而余一年之食,九年而余三年之食,三十岁而民有十年之蓄。故禹水九年,汤旱七年,甚也,野无青草,而民无饥色,道无乞人,岁复...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

贾谊传第十八,古典文学之贾谊新书

贾谊传第十八,古典文学之贾谊新书

所谓建武关函谷临晋关者,大抵为备山东诸侯也。天子之制在陛下,今大诸侯多其力,因建关而备之,若秦时之备六国也。岂若定地势,使无可备之患。因...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

淮南衡山列传第五十八,古典文学之贾谊新书

淮南衡山列传第五十八,古典文学之贾谊新书

窃恐国君接王黄石王子,曾不与如臣者孰计之也。丹东王之悖逆亡道,太岁为顿颡谢罪皇太后从前,张家口王曾不诮让,敷留之罪无加身者。舍人横制等室...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

古典经济学之贾生新书,论贾太傅看待匈奴的战

古典经济学之贾生新书,论贾太傅看待匈奴的战

窃料匈奴控弦大率七万骑,五口而出介卒壹个人,五六三十,此即户口三八万耳,未及汉千石大县也。而敢岁言侵盗,屡欲亢礼,妨害帝义,甚非道也。皇...

发布日期:2019-09-30 17:17:29 详细>>

 • 首页
 • 上一页
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 下一页
 • 末页
 • 761